Företaget riktar sig till fastighetsägare, industrier och byggentreprenörer.
Inom dessa tjänster/verksamhets områden kommer Klimatmästarna arbeta i.

Ventilation
Kyla
Fastighetstekniskservice
Styr & Regler
Projektledning
Kalkyler
Energi